Page content

Onroerendzaakbelasting (OZB) in Emmen

Informatie over OZB in Emmen

Onroerende zaken zijn grond en gebouwen en bouwwerken die blijvend met de grond zijn verbonden. Deze onroerende zaken krijgen elk jaar een waarde: de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bepaald op de marktwaarde op 1 januari van het jaar ervoor. Is de toestand van jouw onroerende zaak daarna gewijzigd? Dan wordt gekeken naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar.

Onroerendezaakbelasting (OZB) in Emmen wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Bij niet-woningen betaalt ook de gebruiker van het pand OZB. Dit is bij woningen niet het geval. De tarieven voor belastingjaar veranderen vaak elk jaar. Hieronder staat wie er moet betalen. Op de website van de gemeente staan de percentages vermeld. Wil je de WOZ waarde opvragen? Dan kan via https://www.wozwaardeloket.nl/.

Onroerendzaakbelasting

  • Voor eigenaren van woningen: een percentage van de WOZ-waarde
  • Voor eigenaren van niet-woningen: een percentage van de WOZ-waarde
  • Voor gebruikers van niet-woningen: een percentage van de WOZ-waarde

Als je na 1 januari van het belastingjaar uw eigen woning verkoopt, betaalt u de OZB voor het hele jaar. Als u een woning koopt na 1 januari van het belastingjaar betaalt u dat jaar geen OZB. De notaris verrekent dit vaak bij de verkoop.

Bent u huurder van een woning? Dan ontvangt u alleen een aanslag voor rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Contact

 

Misschien ook interessant?

  • Geen categorieën