Onderzoeksplicht koper bij een huis - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Onderzoeksplicht koper bij een huis
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
2 min
0

Onderzoeksplicht koper bij een huis

2 min
0

Bij het verkopen van een woning, heeft de verkoper de plicht om de koper uitgebreid te informeren over het huis. Dit is de mededelingsplicht. Maar de koper heeft ook een onderzoeksplicht. In dit artikel lees je hier meer over.

Onderzoeksplicht

Tegenover de mededelingsplicht van de verkoper, staat de onderzoeksplicht van de koper. De koper dient hierbij zorgvuldig en actief te werk te gaan om daarmee te voorkomen dat hij onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken een koopovereenkomst sluit.

De koper dient daarom de relevante stukken die bij een woning horen op te vragen (bij verkoper of makelaar) en deze goed door te nemen. Zo geeft de vragenlijst veel belangrijke informatie, maar ook de overige stukken, zoals stukken van de VvE, de Akte van Levering etc. Indien er uit die stukken opvallende zaken naar voren komen, dient de koper hier vragen over te stellen. Gebreken die duidelijk waargenomen kunnen worden, zoals scheuren in de muur of vochtplekken, dient de koper zelf te onderzoeken. De verkoper dient daar desgevraagd wel nadere informatie over te geven.

Onderzoeksplicht bij "oude" huizen

De onderzoeksplicht van de koper wordt zwaarder indien het een ‘oud’ huis betreft. Aan de koop van oude huizen zijn immers grotere risico's verbonden voor wat betreft de bouwkundige staat, en zaken als de staat van de vloer, het dak en de installaties. Van kopers van oude huizen mag dan ook eerder verwacht worden dat zij een bouwtechnische keuring laten uitvoeren om in voldoende mate aan hun onderzoeksplicht te voldoen.

Wat weegt zwaarder, mededelingsplicht of onderzoeksplicht?

De verkoper moet de koper informeren over de woning en dit weegt zwaarder dan de onderzoeksplicht. Toch blijft dit voor velen een grijs gebied waarbij ik van mening ben dat alles netjes en eerlijk moet worden gemeld. Officieel hoeft de verkoper zichtbare gebreken niet te melden maar onzichtbare wel. Maar dan moet je als verkoper wel op de hoogte zijn van die verborgen gebreken. Mocht het tot een juridische procedure komen wordt het voor de koper vaak lastig aan te tonen dat de verkoper op het moment van de mondelinge deal sluiten op de hoogte was van het gebrek. Voorkomen is ook beter dan genezen.

TIP: Meld als verkoper eerlijk de gebreken van de woning, je wilt geen gezeur achteraf. In de vragenlijst kan alles netjes worden ingevuld. Voor de koper geldt: Stel vragen wanneer je ergens meer over wilt weten en laat bij twijfel altijd een bouwkundige keuring uitvoeren.

Tot slot

Denk eraan dat er bij sommige woningen geen vragenlijst wordt aangeleverd, dit is soms het geval bij een verkoop door erfgenamen. Dit ontstaat de verkopers niet van de plicht om de koper te informeren over eventuele gebreken. Wanneer er een "nooit zelfbewoning" clausule wordt toegevoegd is het oppassen voor de koper en is in de meeste gevallen een bouwkundige keuring aan te raden.Terug naar overzicht

Reacties
Categorieën