Wat is een Akte van Levering? - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Wat is een Akte van Levering?
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
2 min
0

Wat is een Akte van Levering?

2 min
0

Akte van levering: Juridisch document dat de eigendomsoverdracht bevestigt 

De akte van levering is een belangrijk juridisch document dat de overdracht van een woning regelt. Deze akte wordt opgesteld door een notaris en ondertekend op de dag van overdracht, ook wel transport of overdracht genoemd. Het is het bewijs dat de woning officieel jouw eigendom is. Maar de akte van levering heeft nog meer functies dan alleen het bevestigen van de eigendomsoverdracht. Andere benamingen van de akte van levering zijn: Transportakte, akte van transport en leveringsakte. Na ondertekening van deze akte ontvang je van de notaris het eigendomsbewijs. De akte van levering wordt ook wel eigendomsbewijs genoemd. 

Inhoud van de akte van levering

De akte van levering bevat een volledige omschrijving van het registergoed, inclusief eventuele erfdienstbaarheden en andere juridische zaken. Daarnaast worden alle afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de woning ook in dit document vastgelegd. Denk hierbij aan het financieringsvoorbehoud maar ook het voorbehoud financiering. Natuurlijk de koopsom, datum van overdracht en specifieke aanvullende voorwaarden. De akte van levering komt voort uit de koopovereenkomst die door de makelaar of notaris zelf is opgemaakt. In de akte worden onder andere de volgende gegevens opgenomen.

 • Gegevens notaris
 • Gegevens koper en verkoper
 • Omschrijving registergoed
 • Koopprijs
 • Datum overdracht
 • Verrekening zakelijke lasten
 • Omzet- en overdrachtsbelasting
 • Bepalingen koopovereenkomst
 • Garanties
 • Bijzondere lasten en beperkingen
 • Ontbindende voorwaarden
 • Aanvaarding koper
 • Doorhaling hypothecaire inschrijvingen
 • Bijzondere bepalingen
 • Slot akte
 • Enz...

Alleen in deze opsomming zie je al dat de leveringsakte een enorm belangrijk document is waar allerlei zaken maar ook belangrijke aanvullende bepalingen in kunnen worden opgenomen. 

Belang voor de verkoop of koop van een woning

Voor het te koop zetten van een woning is de akte van levering altijd nodig. Makelaars hebben dit document namelijk nodig om de eigendomsoverdracht te kunnen bevestigen. Hier zal ook vaak om worden gevraagd en is meestal te vinden in het mapje van de notaris en overige papieren die je ooit van de notaris hebt gekregen. Gelukkig is de akte van levering eenvoudig op te vragen via het kadaster. Voor de koper is het belangrijk de akte van levering goed door te nemen voordat de koopovereenkomst wordt getekend. In de vorige akte staan namelijk alle artikelen en bepalingen die van toepassing zijn, en de koper tekent dit document dan voor gezien tegelijk met de koopovereenkomst.

Oude en nieuwe akte van levering

Elke nieuwe eigenaar krijgt ook een nieuw eigendomsbewijs waarmee de vorige vervalt. Wanneer je een woning hebt gekocht of verkocht ontvang je enkele dagen voor de overdracht een concept. Meestal via een afgeschermde omgeving van de notaris. Als koper controleer je dus de vorige akte voordat je de koopovereenkomst tekent, maar ook de "nieuwe" concept akte. Als verkoper hoef je eigenlijk alleen de nieuwe concept akte te controleren. Immers, die oude akte staat al op je naam, en is ooit bij de koop opgemaakt, gecontroleerd en getekend.

Waar moet ik op letten bij het controleren van de akte van levering?

De akte van levering is een voortvloeisel van de koopovereenkomst die je al hebt gecontroleerd en getekend. In de akte van levering kunnen aanvullende bijzondere bepalingen zijn opgenomen zoals erfdienstbaarhedenheden of kwalitatieve verplichtingen. Ook de aanwezigheid van asbest of zelfs verontreiniging zal in deze akte worden opgenomen. Enorm belangrijk om goed te controleren. Pak de koopovereenkomst er dan ook bij wanneer je dit document controleert. Wil je exact weten wat je moet controleren? Kijk dan eens naar de Training Huis Kopen waarin ik alles stap voor stap met je doorneem. Heb je vragen? Stuur me dan even een bericht via de website.

Tot slot

De akte van levering is dan ook een enorm belangrijk document die je als verkoper aan de koper ter beschikking stelt. Meestal gebeurt dit via de makelaar. In deze akte staat allerlei informatie die voor de koper belangrijk is. Neem deze akte dan ook samen met de vragenlijst en roerende zakenlijst goed door. Na het tekenen van deze akte zorgt de notaris ervoor dat deze wordt ingeschreven bij het Kadaster, daarna is de overdracht officieel en is de koper de nieuwe eigenaar.


Misschien ook interessant 

Reacties
Categorieën