Belangrijke Clausules om te Controleren bij het Kopen van een Huis - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Belangrijke Clausules om te Controleren bij het Kopen van een Huis
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
2 min
0

Belangrijke Clausules om te Controleren bij het Kopen van een Huis

2 min
0

De koopovereenkomst, ook wel koopcontract genoemd is het belangrijkste document bij een huis kopen. Hierin worden alle belangrijke overeengekomen afspraken vastgelegd. Maar ook de voorwaarden en overige clausules. Het is enorm belangrijk om dit contract zorgvuldig door te nemen voordat je tot aankoop overgaat. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke clausules die je moet controleren in het koopcontract.

1. Financiële clausules

1.1 Koopprijs en moment van betaling(en)

Controleer of de overeengekomen koopprijs correct is weergegeven in het contract, deze behoort naast de getallen volledig te zijn uitgeschreven. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar het betalingsschema. Wordt er een waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom verwacht? Zo ja, wanneer moet er aan deze verplichting worden voldaan? Zorg ervoor dat je duidelijk begrijpt wat er van jou wordt verwacht.

1.2 Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden beschermen de koper tegen onvoorziene omstandigheden, zoals het niet kunnen verkrijgen van een hypotheek of een negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. Controleer of deze voorwaarden zijn opgenomen in het contract en of ze voldoen aan jouw wensen en behoeften. Er zijn verschillende momenten waarop een bouwkundige inspectie kan worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat je hier kennis van hebt genomen voordat je de handtekeningen op papier zet.

2. Juridische clausules

2.1 Eigendomsoverdracht

Zorg ervoor dat de datum van eigendomsoverdracht correct is vastgelegd in het contract. Dit is de datum waarop jij officieel eigenaar wordt van het huis. Controleer ook of er bepalingen zijn opgenomen over eventuele boetes bij vertraging van de eigendomsoverdracht. Soms kunnen hiervoor afwijkende clausules worden opgenomen, zorg ervoor dat hetgeen is afgesproken ook op de juiste manier is vastgelegd en niet op 2 manieren is uit te leggen zodat je later discussie voorkomt.

2.2 Vrijwaringen en garanties

Vrijwaringen en garanties beschermen de koper tegen verborgen gebreken of juridische problemen met het huis. Controleer of deze clausules zijn opgenomen in het contract en of ze voldoende bescherming bieden. Let vooral op specifieke zaken zoals de staat van de fundering, dakbedekking, elektrische installatie, etc. Denk eraan dat de meeste koopovereenkomsten in het voordeel van de verkopers worden opgemaakt. Immers, de verkoper is de klant van de verkoopmakelaar, waar jij een huis van koopt.

3. Overige clausules

3.1 Voorbehoud financiering

Als je afhankelijk bent van een hypotheek om het huis te kunnen kopen, is het belangrijk om een voorbehoud financiering op te nemen in het contract. Dit geeft jou de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden van de koop af te zien als je geen hypotheek kunt krijgen. Hierin staat ook het bedrag vermeld waarvoor je een hypotheek aan moet vragen. De verkoper wil dit bedrag zo laag mogelijk, terwijl de koper vaak dit bedrag wat hoger wil zoals minimaal de koopsom. Tegenstrijdige belangen waarover je in het voortraject kunt onderhandelen.

3.2 Opleveringsdatum en -staat

Controleer of er een duidelijke opleveringsdatum is vastgelegd in het contract. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de opleveringsstaat van het huis. Wordt het huis in dezelfde staat opgeleverd als tijdens de bezichtiging? Zijn er afspraken gemaakt over eventuele reparaties die moeten worden uitgevoerd voordat jij eigenaar wordt? Je hebt het recht om de woning te inspecteren voordat je naar de notaris gaat. Plan dit op tijd en neem de roerende zakenlijst mee waarin wordt aangegeven wat achter zou blijven.

Voorbeelden Meest Gebruikte Clausules in de Koopovereenkomst

 • Verklaring van gezien en begrepen
 • Aanvulling/afwijking overdracht:
 • Afwijking feitelijke levering
 • Ouderdomsclausules
 • Bouwkundige keuring wel/niet
 • Royementsclausule
 • Aansprakelijkheid
 • Afwijking woonoppervlakte
 • Ontbinden tijdens de bedenktijd
 • Niet zelf bewoond verklaring
 • Kadastrale grenzen
 • Asbest Ja/Nee
 • Verkoop eigen woning

Tot slot

Mijn ervaring is dat er onnodige fouten worden gemaakt bij de aankoop van een huis. Vaak is dat onwetendheid van de koper terwijl de verkoopmakelaar dagelijks woningen verkoopt en contracten opmaakt. Van enige gelijkwaardigheid is dan ook geen sprake. Speciaal hiervoor heb ik een programma huis kopen ontwikkeld die jij kunt volgen waardoor je in elke stap van het koopproces precies weet waar je op moet letten en wat de valkuilen zijn. Dit is uniek en nergens anders te vinden. In dit programma worden ook alle voorbeeld clausules zoals hierboven opgesomd uitgebreid behandeld. Een onmisbaar programma voor elke woningzoeker en koper.

>> Bekijk het programma huis kopen hier

De Sleutel Tot Je Droomhuis

Reacties
Categorieën