Koopovereenkomst Huis: Waar Op Letten - Nieuwetijdsmakelaar
Koopovereenkomst Huis: Waar Op Letten
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
2 min
0

Koopovereenkomst Huis: Waar Op Letten

2 min
0

De koopovereenkomst is het belangrijkste document bij een huis kopen. De deal is gesloten, de gegevens worden uitgewisseld waarna de makelaar de koopovereenkomst, ook wel koopakte of koopcontract genoemd opmaakt. Maar waar let je op bij het controleren van de koopovereenkomst? In dit artikel behandelen we er een paar.

Bij een koopovereenkomst gaat het in het kort over de koopsom, hetgeen je hebt gekocht en onder welke voorwaarden. Die voorwaarden bestaan uit het moment van levering (overdracht), ontbindende voorwaarden zoals het financieringsvoorbehoud en de wijze waarop ontbinding kan worden ingeroepen wanneer dit van toepassing is.

Wat is er gekocht/verkocht?

Op het eerste oog lijkt dit niet zo moeilijk en worden de gegevens van het kadaster en de woning vermeld. Toch schuilt hier een gevaar wanneer het gekochte uit meerdere percelen of gedeelde objecten bestaat. Is er sprake van een meeverkocht mandeling perceel? Of wijken de terreinafscheidingen af van de kadastrale gegevens? En zo zijn er meer zaken die af kunnen wijken van de standaard.

Koopsom

Er is een bedrag overeengekomen waarvoor je de woning hebt gekocht, dit wordt in de koopovereenkomst opgenomen. Hierbij is het belangrijk om te vermelden of er sprake is van roerende zaken die zijn meeverkocht. Meestal staat hier NIHIL vermeld maar zijn er bijvoorbeeld roerende zaken voor een bepaald bedrag overgenomen, dan zal dit bedrag hier worden vermeld. Kijk goed na hoe dit is omschreven.

Voorwaarden

Onder voorwaarden kunnen allerlei afspraken zijn gemaakt. Een simpele afspraak moet juridisch goed worden verwoord anders kunnen de gevolgen groot zijn. Dit mag dan ook niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Het moet duidelijk zijn wat hiermee wordt bedoeld en voor elke leek begrijpbaar zijn, maar toch is dat niet altijd zo.

Clausules

In de koopovereenkomst worden verschillende clausules opgenomen waarbij de één als standaard wordt ervaren, en de ander een zelf bedachte of geformuleerde clausule betreft. Hier zit een groot gevaar achter want alles wat afwijkt kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Ook hiervoor geldt dat je als koper op de hoogte moet zijn van de strekking van de clausule, maar ook van de gevolgen wanneer je wel of niet een beroep op zo'n clausule doet.

Ik geef je een voorbeeld

Wanneer een verkoper akkoord van de bank nodig heeft om tot verkoop over te gaan wordt dit royement genoemd. Laten we er vanuit gaan dat de koop onder normale omstandigheden en voorwaarden is gesloten. Op het eerste gezicht lijkt er dus niets aan de hand, de namen van de verkopers en het verkochte staat netjes vermeld in de overeenkomst. Er is een royementsclausule toegevoegd waarbij een voorbehoud wordt opgenomen dat de bank toestemming tot verkoop moet verlenen, anders gaat de verkoop niet door. Maar wat zijn de gevolgen wanneer de bank geen toestemming verleend? In hoeverre heb jij daar invloed op? NIET DUS!

Zo'n clausule kan enorme gevolgen hebben omdat jij al (veel) kosten hebt gemaakt voordat überhaupt de bank in beeld komt. Je moet dan maar op de blauwe ogen van de verkoopmakelaar afgaan, maar de verkoopmakelaar heeft hier in veel gevallen ook geen invloed op. En zo zijn er meer gevallen waarbij clausules in de koopovereenkomst roet in het eten kunnen gooien. Denk eraan dat de koopovereenkomst in de meeste gevallen in het voordeel van de koper wordt opgesteld. Waarom? Omdat de verkoper de klant van de verkoopmakelaar is, en niet jij als koper!

Een enkele zin of woordje zoals 'voor' of 'op' kan een groot verschil maken wanneer jij een beroep wilt doen op bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde.

Maak het niet te moeilijk

Om kopers te helpen en te beschermen heb ik als register makelaar/taxateur een programma ontwikkeld waarin elk facet van een huis kopen wordt behandeld. Van een huis zoeken tot de overdracht bij de notaris. Hier zit ook een les koopovereenkomst controleren in waarbij ik elk artikel met je doorneem en tips en adviezen geef waar jij op moet letten en niet akkoord mee moet gaan. Dit volledige programma 'De Sleutel Tot Je Droomhuis' is nu voor jou beschikbaar en bespaart je niet alleen veel geld, maar zorgt er ook voor dat je meer inzage krijgt in het kooptraject. Onmisbaar voor kopers!

De Sleutel Tot Je Droomhuis

Reacties
Categorieën