Hoe Voorlopig is een Voorlopige Koopovereenkomst? - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Hoe Voorlopig is een Voorlopige Koopovereenkomst?
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
2 min
0

Hoe Voorlopig is een "Voorlopige" Koopovereenkomst?

2 min
0

Ik hoor consumenten vaak opmerkingen over een "voorlopige" koopovereenkomst maken. Maar de gevolgen zijn groot wanneer jij je vasthoudt aan het woord "voorlopig".

Er is namelijk NIETS voorlopig aan een koopovereenkomst! 

Een voorlopige koopovereenkomst is bindend zodra beide partijen deze hebben ondertekend. Het is echter belangrijk om te weten dat er ontbindende voorwaarden kunnen worden opgenomen in de overeenkomst. Deze voorwaarden geven de koper de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden af te zien van de koop, zoals het niet verkrijgen van een hypotheek of het constateren van ernstige gebreken tijdens een bouwkundige keuring. Ik zou die vraag dus ook andersom kunnen stellen.

Hoe bindend is een voorlopige koopovereenkomst?

Het antwoord is inmiddels bekend. Een getekende koopovereenkomst, ook wel koopakte of koopcontract genoemd, is dus bindend met uitzondering van de opgenomen ontbindende voorwaarden. Dat heeft dan ook in de volksmond een direct verband met het onder bepaalde afgesproken voorwaarden, kunnen ontbinden van de koop.

Wat staat er in de " voorlopige" koopovereenkomst?

In het kort vertel ik mijn klanten altijd waar het om gaat, namelijk;

  • Wat heb ik gekocht?
  • Tegen welke prijs?
  • Van wie heb ik gekocht?
  • Onder welke voorwaarden?
  • Wanneer is de overdracht?

Wat heb ik gekocht?

Een duidelijke omschrijving van hetgeen is gekocht zorgt ervoor dat er naderhand geen misverstanden ontstaan. Zo worden de kadastrale gegevens inclusief adres en omschrijving van het gekochte vastgelegd.

Tegen welke prijs?

Op zich klinkt dit logisch, je hebt een huis gekocht voor een bepaalde prijs, denk er wel aan dat er alsnog verwarring over ontstaan over hetgeen er wel, of niet bijhoort. Een goede omschrijving van hetgeen je koopt, en tegen welke prijs is dan ook een noodzaak.

Van wie heb ik gekocht?

In de koopovereenkomst wordt/worden de verkoper, of de verkopers vermeld. Met naam en toenaam inclusief legitimatiegegevens. Het is wel belangrijk of de verkoper wel écht eigenaar is, en wel mág verkopen. Vooral bij erfgenamen kwesties is het belangrijk om dit goed te onderzoeken. Ook heb ik weleens een huis verkocht aan een bekende voetballer, vanwege privacyredenen kunnen er dan bepaalde persoonlijke gegevens worden afgeschermd.

Onder welke voorwaarden?

Dit kunnen allerlei voorwaarden zijn die ook als extra clausules in de koopovereenkomst zijn opgenomen. De meest bekende is het financieringsvoorbehoud en het voorbehoud bouwkundige keuring. Hierin zijn allerlei variaties mogelijk dus verdiep je hier goed in voordat je de handtekening zet. Een wettelijke voorwaarde is bijvoorbeeld de bedenktijd die je als koper (bij consumenten) hebt. We zouden de voorwaarden ook kunnen verdelen in ontbindende- en aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden worden vaak als extra clausules in de koopovereenkomst opgenomen.

Wanneer is de oplevering?

Deze zou je ook onder de voorwaarden kunnen benoemen. De datum van overdracht die in de koopovereenkomst is opgenomen is bindend. Wanneer koper of verkoper hiervan af willen wijken is hiervoor een akkoord nodig van beiden. Dus na het tekenen van de "voorlopige" koopovereenkomst kan zowel de koper, als de verkoper niet eenzijdig deze datum wijzigen zonder akkoord van de tegenpartij.

Conclusie

Zoals je ziet is een "voorlopige" koopovereenkomst helemaal niet voorlopig maar bindend. Omdat er vaak ontbindende voorwaarden zijn opgenomen spreekt men van "voorlopig" maar dat is eigenlijk niet juist. Vaak vereist het ontbinden ook een actie om de koop ongedaan te maken. Dit zegt eigenlijk al genoeg over het bindende karakter van een getekende "voorlopige" koopovereenkomst. Laat dan ook het woord voorlopig weg, en noem het gewoon "Koopovereenkomst".

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een koopovereenkomst?

Wil je exact weten waar je op moet letten voordat je de koopovereenkomst tekent? Of heb je een andere vraag? Dan adviseer ik je graag. Het eerste gesprek is gratis! 

Klik dan nu op de button om een telefonische afspraak te plannen!

Gratis adviesgesprek huis kopenMeindert Zomer van Nieuwetijdsmakelaar

Terug naar overzicht

Reacties
Categorieën