Hoeveel Tijd is er om de Koopovereenkomst te Tekenen? - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Hoeveel Tijd is er om de Koopovereenkomst te Tekenen?
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
5 min
0

Hoeveel Tijd is er om de Koopovereenkomst te Tekenen?

5 min
0

De meeste mensen hebben geen idee hoe de procedure voor het tekenen van de koopovereenkomst eruitziet tijdens het proces van een huis kopen. Waar de één roept dat je zo snel mogelijk moet tekenen, geeft een ander het advies om dit juist niet te doen. In dit artikel geef ik je antwoord op de vraag: Hoeveel tijd is er om de koopovereenkomst te tekenen?

Rechten en plichten uit een deal

Laat ik beginnen met de opmerking dat zolang de koopovereenkomst niet is getekend er geen rechten of plichten uit de deal voortvloeien. Er moet namelijk eerst worden voldaan aan de schriftelijkheidseis. Dit betekent dat de koopovereenkomst door alle betrokken moet zijn getekend en aan de kopers ter hand moet zijn gesteld. De ter handstelling kan door middel van een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper te overhandigen. Dit gebeurt ook steeds vaker digitaal. Na deze ter handstelling heeft de koper nog de wettelijke bedenktijd waarbinnen hij of zij zelfs zonder opgave van redenen van de koop af kan zien. 

Snel de koopovereenkomst tekenen

In een verkopersmarkt waarbij de verkoper keuze genoeg uit kopers heeft zal de druk op het snel tekenen groter worden. Toch is het belangrijk om alle stappen op de juiste manier te doorlopen zodat je niets vergeet en een veilige aankoop doet. Makelaars willen natuurlijk graag de koopovereenkomst laten tekenen en ik heb daarin de gekste taferelen voorbij zien komen. Houd je aan je plan en zorg ervoor dat je de koopovereenkomst goed doorneemt en de gevolgen van bepaalde artikelen begrijpt. Laat de koopovereenkomst desnoods door een expert controleren.

Meer tijd voor het tekenen van de koopovereenkomst nemen

Soms is het slim om meer tijd te nemen voordat je de koopovereenkomst tekent. Vooral wanneer je de gevolgen van bepaalde artikelen niet overziet en advies nodig hebt. Ook kunnen er zaken in de koopovereenkomst worden vermeld die je niet hebt afgesproken tijdens het onderhandelen of bij de acceptatie van het bod. De koopovereenkomst is het belangrijkste document bij een huis kopen. Deze wordt zelfs gehecht aan de akte van levering die je tekent bij de notaris. Ga met de verkoper of diens verkoopmakelaar in gesprek zodat alle partijen begrijpen waarom je even wat meer tijd nodig hebt. Wees niet bang dat de woning snel aan een ander wordt verkocht. Neem dus de tijd hiervoor.

De verkoper heeft al getekend

Sommige makelaars zijn er een kei in om koper onder druk te zetten en laten de verkoper alvast tekenen terwijl de koper de stukken nog niet volledig heeft doorgenomen. De verkoper is hierbij in het voordeel omdat hij of zij de woning al een keer heeft gekocht en op de hoogte is van alle randzaken. De koper moet veel meer stukken doornemen en dat kost tijd. Vooral bij een appartement kopen is het een hele klus om alles goed door te nemen. 

Vaak zijn er ook nog vragen waar je antwoord op wilt voordat je tekent. Laat je niet gek maken en staan er zaken in die je hebt afgesproken kan dat worden aangepast. De makelaar kan de verkoper gewoon opnieuw laten tekenen wanneer je een artikel tegenkomt waarmee je het absoluut oneens bent. Vooral bij het digitaal tekenen is dit zo geregeld.

De juiste volgorde bij een koopovereenkomst tekenen

Je sluit een mondelinge deal waarna je de persoonlijke gegevens aan de makelaar verstrekt. (In sommige gevallen maakt de notaris de koopovereenkomst op maar de volgorde blijft hetzelfde) De makelaar maakt de koopovereenkomst op en stuurt deze naar zowel de verkoper als koper. Beiden nemen de stukken grondig door en geven akkoord of willen nog graag antwoord op vragen. 

Nadat alles helder is en partijen akkoord hebben gegeven wordt er een afspraak gemaakt om te tekenen. Je tekent dus nooit wanneer je het niet eens bent met de koopovereenkomst. Laat bij twijfel de koopovereenkomst eerst door een expert controleren. Dit kun je prima aangeven aan de verkoper of diens makelaar.

Externe factoren beïnvloeden de snelheid van tekenen

We leven in een drukke tijd en hebben niet altijd direct de mogelijkheid om alles goed door te nemen. Wanneer je een expert inschakelt om de koopovereenkomst te controleren duurt het vaak langer. Als je fysiek tekent (bijvoorbeeld op het makelaarskantoor) moeten de agenda’s op elkaar aansluiten. Er zijn dus meerdere factoren die de snelheid van tekenen beïnvloeden. En dat is helemaal niet erg, de wilsovereenstemming is er. De verkoper wil graag aan je verkopen en jij wilt graag de woning maar het kost soms iets meer tijd.

Voorbeeld situaties

De koper doet er te lang over om de persoonlijke gegevens aan te leveren zodat de makelaar de koopovereenkomst op kan maken. Hierbij krijg ik zelf altijd het idee dat de koper nog twijfelt of nog in gesprek is met de hypotheekadviseur, en vaak is dat ook zo. Iemand die blij is met de nieuwe woning levert snel z’n gegevens aan.

De koper doet er te lang over om de koopovereenkomst te controleren. Dit hoeft geen onwil te zijn in verband met tijdgebrek maar duidelijke communicatie is gewenst om onzekerheid te voorkomen. Ook hierbij kan er nog steeds twijfel zijn over de aankoop van de woning.

Over het algemeen is de verkoper veel sneller dan de koper met akkoord geven op de stukken. Dat is ook logisch omdat deze veel stukken zelf heeft ingevuld. Ga als koper niet onnodig lang treuzelen en zorg ervoor dat je communiceert hoeveel tijd je nodig hebt. Veel makelaars geven direct bij het versturen van de koopovereenkomst aan wanneer de verkoper teken. Dat kan er zo uitzien: 

Beste,

Hierbij ter controle de koopovereenkomst met bijlagen van [ADRES]. Graag deze stukken goed controleren. We hebben met de verkoper een afspraak voor ondertekening gemaakt op [DAG/TIJDSTIP]. Mochten er nog vragen zijn gelieve deze dan voor ondertekening van de verkopers aan ons door te geven.

M.v.g

Makelaar

Hier zijn veel variaties op te bedenken waarbij ik zelf de voorkeur heb voor 48 uur waarbij je als koper 48 uur de tijd hebt om te reageren en/of akkoord te geven op de stukken die worden getekend. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het werkschema maar wanneer er een weekend tussen zit is er vaak voldoende tijd. Als koper kun je ook aangeven dat je op een bepaalde dag of in het weekend alles doorneemt. Houd er rekening mee dat niets zo vervelend is dan de verkoper in onzekerheid achter te laten. 

De termijnen

Na het door de koper aanleveren van de gegevens maakt de makelaar of notaris de koopovereenkomst op. Deze wordt binnen enkele dagen aan partijen ter controle verzonden. Partijen controleren de stukken binnen enkele dagen en er kan een afspraak worden gemaakt voor ondertekening als alles duidelijk is en alle vragen zijn beantwoord. In de praktijk kan een koopovereenkomst makkelijk binnen een week na de mondelinge deal worden getekend maar hier zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen op te bedenken wanneer externe factoren meespelen.

Tot slot

De termijn waarbinnen de koopovereenkomst wordt getekend hangt van vele factoren af en wordt mede bepaalt door de zorgvuldigheid van het verstrekken van de juiste gegevens door verkoper en diens makelaar. Voor jou als koper is het belangrijk dat je de tijd neemt om alles goed door te nemen. Hierbij gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Aan de andere kant kan snelheid wenselijk zijn wanneer er andere kapers op de kost zijn maar dan nog is het belangrijk dat je de gevolgen van het tekenen van de koopovereenkomst tekenen begrijpt.

Wil jij ook een huis kopen, en kun je wel wat advies gebruiken? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Kleine moeite, groot plezier!

>> Gratis adviesgesprek plannen


Deze tips al ontvangen?


Reacties
Categorieën