Begrippen Makelaardij die met een i beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Begrippen Makelaardij die met een i beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4

Inboedelverzekering: Een type verzekering dat de eigenaar of huurder beschermt tegen schade aan de inboedel van een huis of appartement.

Indexatie: Een manier om huurprijzen of hypotheekbetalingen aan te passen op basis van inflatie of andere economische indicatoren.

Inflatie: Het proces waarbij de algemene prijzen in een economie over tijd stijgen, wat kan leiden tot een daling van de koopkracht.

Informatieplicht: De plicht van de verkoper om relevante informatie over het onroerend goed te verstrekken aan de koper.

Inkomsten uit onroerend goed: De geldelijke opbrengsten die voortvloeien uit de eigendom van onroerend goed, zoals huurinkomsten.

Inspectie: Een gedetailleerde beoordeling van een woning om de staat van het onroerend goed te bepalen. Vaak uitgevoerd door een professionele inspecteur.

Investeringspand: Een onroerend goed dat is aangekocht met de bedoeling om winst te maken, vaak door het pand te verhuren of het later te verkopen voor een hogere prijs.

Investeringsrendement: De winst of het rendement dat wordt behaald op een investering in onroerend goed.

Inzage: De mogelijkheid om documenten, zoals een koopcontract of de statuten van een vereniging van eigenaren, in te zien.

Inzetprijs: De startprijs bij een veiling van een onroerend goed.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen