Akte van verdeling: Wat is het en waarom is het belangrijk?
Akte van verdeling

Akte van verdeling: Wat is dat?

Wat is een Akte van Verdeling? 

Een akte van verdeling is een juridisch document dat wordt opgesteld bij de verdeling van gemeenschappelijk eigendom, zoals bij een echtscheiding, bij het beëindigen van een samenlevingscontract of bij het overlijden van de partner. Deze akte regelt hoe het gemeenschappelijke vermogen tussen de betrokken partijen wordt verdeeld. Het is een belangrijk document dat niet alleen zorgt voor de verdeling, maar ook juridische duidelijkheid biedt aan alle betrokken partijen.

Het belang van een akte van verdeling

Een gedetailleerde akte van verdeling is cruciaal om misverstanden en conflicten te voorkomen. Het is van groot belang dat alle betrokken partijen volledig op de hoogte zijn van de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen. Door alle afspraken en details duidelijk en goed vast te leggen in de akte, wordt er helderheid gecreëerd wat toekomstige geschillen kan verkleinen of helemaal voorkomen.

De inhoud van een akte van verdeling

Een akte van verdeling bevat verschillende elementen die specifiek moeten worden behandeld. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste onderdelen:

 • Identificatie van alle betrokken partijen, inclusief hun namen en adressen.
 • Beschrijving van het gemeenschappelijke vermogen dat moet worden verdeeld.
 • Waardering van het gemeenschappelijke vermogen, om een eerlijke verdeling te garanderen.
 • Overeenkomst over de verdeling en toewijzing van specifieke bezittingen.
 • Regeling met betrekking tot eventuele schulden en verplichtingen.
 • Betalingen of compensaties die moeten worden geregeld tussen de betrokken partijen.
 • Ondertekening door alle betrokken partijen, inclusief de bekrachtiging door een notaris.

Het belang van de notaris

Bij het opstellen van een akte van verdeling is het raadzaam om de hulp in te schakelen van een notaris. De notaris kan niet alleen adviseren over de inhoud en formulering van de akte, maar ook helpen bij het waarborgen van de rechtsgeldigheid en juridische duidelijkheid. Het is belangrijk om te kiezen voor een notaris met expertise op het gebied van familierecht en vastgoedrecht, zodat alle aspecten van de verdeling correct worden behandeld. Nadat de akte van verdeling is getekend wordt deze ingeschreven in het Kadaster waarmee de gezamenlijke verdeling officieel wordt.

De gezamenlijke koopwoning 

Bij een echtscheiding bijvoorbeeld, is het mogelijk dat één van de partners in de woning wil blijven wonen en de ander uit wil kopen. In dat geval wordt de waarde van het huis bepaald door de taxateur die een gevalideerd NWWI taxatierapport opstelt. Daarna wordt bekeken hoeveel de vertrekkende partner zou moeten ontvangen voor zijn of haar deel. Hierbij worden eventuele resterende hypotheekschulden en andere financiële zaken ook meegenomen in de akte van verdeling. 

Inhoud akte van verdeling en de woning

 • Een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed dat verdeeld wordt.
 • De waarde van de woning wordt vaak gebaseerd op een recent taxatierapport.
 • Hoe de resterende hypotheekschuld wordt verdeeld of wordt overgenomen door één van de partners.
 • Het bedrag dat de blijvende partner aan de vertrekkende partner betaalt (uitkoopsom) voor het overnemen van diens deel van de woning.

Naast de notaris kunnen ook andere professionals zoals een scheidingsadvocaat, mediator of financieel adviseur betrokken zijn om ervoor te zorgen dat alle zaken op de juiste manier worden afgehandeld.

De volgende woning

In de meeste gevallen heeft de vertrekkende partner weer een woning nodig waarbij kan worden gekozen voor een huur- of koopwoning. Mocht je nou in die situatie zijn beland en een huis willen kopen, download dan het gratis e-book: Zó koop je een huis! 

Hierin vind je een compleet stappenplan voor het kopen van een huis.

Conclusie

Een akte van verdeling is een belangrijk document bij de verdeling van gemeenschappelijk eigendom. Het zorgt voor een eerlijke verdeling en biedt juridische duidelijkheid aan alle betrokken partijen.


Terug naar overzicht

Reactie plaatsen