Meest gebruikte termen en makelaarsbegrippen die met een U beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Meest gebruikte termen en makelaarsbegrippen die met een U beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4


Uitbesteding: Het proces waarbij taken of functies die intern zouden kunnen worden uitgevoerd, worden overgedragen aan een extern bedrijf.

Uitbouw: Een structuur die wordt toegevoegd aan een bestaand gebouw, vaak om extra ruimte te creëren.

Uitgifte: De daad van het verlenen van een recht, zoals een hypotheek of een pachtrecht.

Uitkoop: Het proces van het kopen van iemands aandeel in een eigendom, vaak in het geval van een scheiding of beëindiging van een gezamenlijk eigendom.

Uitkoopsom: Het bedrag dat wordt betaald aan een partij om zijn of haar aandeel in een eigendom te kopen.

Uitleg: Een verklaring van de betekenis of interpretatie van een term of voorwaarde in een contract.

Uitloopvertraging: Een vertraging in de voltooiing van een bouw- of renovatieproject.

Uitnodiging tot onderhandeling: Een uitnodiging aan potentiële kopers om een bod te doen op een woning.

Uitponding: Het proces van het individueel verkopen van appartementen in een gebouw dat oorspronkelijk als geheel werd verhuurd.

Uitreiking van de sleutels: Het moment waarop de koper van een huis officieel de sleutels ontvangt en het eigendom in bezit neemt.

Uitstel van betaling: Een tijdelijke onderbreking van de vereiste betalingen op een lening, meestal als gevolg van financiële nood.

Uitvoerend veilinghuis: Een veilinghuis dat is aangesteld om de verkoop van een onroerend goed uit te voeren.

Uitwegrecht: Het recht van een grondeigenaar om over het land van een ander te gaan om toegang tot zijn eigen land te krijgen.

Uitwisseling van contracten: Het punt in het verkoopproces waarop de koper en verkoper wettelijk verplicht zijn de transactie te voltooien.

Uitzetraam: Een raam dat naar buiten opent, meestal aan scharnieren aan de boven- of onderkant.

Uitzettingsbevel: Een juridisch document dat het recht geeft om een huurder uit een woning te verwijderen.

Uitzettingsprocedure: Een juridisch proces dat een verhuurder moet volgen om een huurder uit een woning te verwijderen.

Uitzettingsrisico: Het risico dat een verhuurder loopt dat een huurder kan worden uitgezet, vaak vanwege wanbetaling van de huur.

Uitzettingsvergoeding: Een vergoeding die wordt betaald aan een huurder om hem of haar te compenseren voor de kosten van een gedwongen verhuizing.

Uitzicht: Wat men kan zien vanuit een woning, wat de waarde ervan kan beïnvloeden.

Uitzonderlijke waarde: Een eigenschap van een woning die het onderscheidt van andere vergelijkbare woningen, zoals een uniek uitzicht of een uitzonderlijk grote tuin.

Uniforme Schenk- en Erfbelasting: Een belasting in de Verenigde Staten op de overdracht van de eigendom van een overledene aan zijn erfgenamen.

Urbanisatie: Het proces waarbij een gebied meer stedelijk wordt, vaak door toenemende bevolkingsdichtheid en infrastructuurontwikkeling.

Urgentieverklaring: Een document dat aangeeft dat een persoon of gezin dringend behoefte heeft aan huisvesting.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen