Begrippen Makelaardij die met een L beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Begrippen Makelaardij die met een L beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4

Lening: Geld dat door een partij (de lener) wordt geleend van een andere partij (de geldverstrekker).

Looptijd: De duur van een lening of hypotheek.

Lineaire hypotheek: Een type hypotheek waarbij de schuld elke periode met een vast bedrag wordt afgelost.

LTV-ratio (Loan-to-Value ratio): De verhouding tussen de omvang van een lening en de waarde van het onroerend goed dat als onderpand dient.

Levensverzekering: Een verzekering die een som geld uitkeert na het overlijden van de verzekerde, of na een bepaalde periode.

Leveringsakte: Een juridisch document dat de overdracht van onroerend goed van de ene partij naar de andere vastlegt.

Lijfrente hypotheek: Een type hypotheek waarbij de maandelijkse betaling bestaat uit een combinatie van rente en aflossing.

Leveranciersgarantie: Een garantie die door de verkoper wordt verstrekt dat het onroerend goed in een bepaalde staat is of voldoet aan bepaalde specificaties.

Landelijke woning: Een woning die zich buiten stedelijke en voorstedelijke gebieden bevindt.

Landschapsarchitectuur: Het ontwerp van buitenruimten, waaronder tuinen, parken en andere groene ruimten.

Laagbouw: Een bouwstijl waarbij de gebouwen over het algemeen slechts één tot vier verdiepingen hoog zijn.

Leegstandswet: Een wet die het mogelijk maakt voor huiseigenaren om hun te koop staande woningen tijdelijk te verhuren onder bepaalde voorwaarden.

Luxe vastgoed: High-end onroerend goed dat wordt verkocht voor aanzienlijk hogere prijzen dan gemiddeld.

Leaseovereenkomst: Een contract waarbij een partij (de verhuurder) een ander (de huurder) het recht geeft om een periode een onroerend goed te gebruiken in ruil voor betaling.

Laten taxeren: Het proces van het inschakelen van een taxateur om de marktwaarde van een onroerend goed te bepalen.

Loods: Een gebouw voor opslag of productie.

Ligging: De locatie van een onroerend goed en de kenmerken ervan, zoals nabijheid van voorzieningen, uitzicht en zonligging.

Lasten: De kosten van het bezitten van onroerend goed, waaronder belastingen, verzekeringen, onderhoud en hypotheekbetalingen.

Laster: Het maken van valse of misleidende verklaringen over een ander persoon of bedrijf.

Leningaanvraag: Het proces van het aanvragen van een lening bij een financiële instelling.

Leningvoorwaarden: De details van een lening, zoals de rente, de looptijd, de aflossingsplannen en eventuele bijkomende kosten.

Leningsovereenkomst: Een juridisch bindend document dat de voorwaarden van een lening vastlegt.

Leasen: Het proces van het leasen/huren van een onroerend goed onder lease-voorwaarden, vaak voor langere termijn.

Leasetermijn: De periode waarvoor een lease geldig is.

Leningsofferte: Een aanbod van een geldverstrekker om een lening te verstrekken onder bepaalde voorwaarden.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen