Makelaarsbegrippen die met een K beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Makelaarsbegrippen die met een K beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4

Kadastraal inkomen: Het gemiddelde netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens een bepaald aantal jaren kan opbrengen.

Kadaster: De overheidsinstantie die alle percelen in Nederland registreert, inclusief details zoals de grootte, waarde en de eigenaar van elk perceel.

Kavel: Een stuk grond dat is gedefinieerd door het kadaster.

Koopakte: Een juridisch document waarin de verkoop van onroerend goed wordt bevestigd.

Koopovereenkomst: Een contract tussen een koper en een verkoper waarin de voorwaarden van de verkoop van onroerend goed zijn vastgelegd.

Kosten koper (k.k.): Een term die aangeeft dat de koper verantwoordelijk is voor de betaling van alle kosten gerelateerd aan de overdracht van het onroerend goed.

Koopprijs: Het bedrag dat een koper betaalt om een onroerend goed te kopen.

Koopoptie: Een overeenkomst waarbij een potentiële koper het recht heeft om een onroerend goed te kopen binnen een bepaalde periode en tegen een vooraf bepaalde prijs.

Koopprijsvrij op naam (v.o.n.): Een prijs die aangeeft dat de overdrachtsbelasting en notariskosten voor rekening zijn van de verkoper.

Kortetermijnhuur: Een huurovereenkomst die minder dan een jaar duurt, vaak gebruikt voor vakantiehuizen of tijdelijke huisvesting.

Kasstroom: Het netto-bedrag van contant geld en contant equivalenten die in en uit een bedrijf gaan.

Ketenaansprakelijkheid: Aansprakelijkheid voor de verplichtingen van een vorige eigenaar, zoals achterstallige vereniging van eigenaren kosten.

Kadastrale kaart: Een gedetailleerde kaart van een specifieke locatie, met daarop aangegeven de grenzen van de kadastrale percelen.

Koel-off periode: Een periode waarin een koper het recht heeft om van de koop af te zien zonder enige boete.

Kwaliteitsborging: Een systeem van processen om de kwaliteit van een product of dienst te waarborgen.

Kapitaalverhoging: Een stijging van het kapitaal van een bedrijf of individu door besparingen of investeringen.

Kosten voor vervroegde aflossing: Kosten die in rekening worden gebracht door de hypotheekverstrekker als de lener besluit om de hypotheek vóór de afgesproken tijd af te lossen.

Kosten voor het afsluiten van een hypotheek: De totale kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een nieuwe hypotheek, inclusief de kosten voor de aanvraag, de taxatie, het afsluiten van de lening en meer.

Kredietcheck: Een controle door een potentiële geldverstrekker (zoals een hypotheekverstrekker) van de kredietgeschiedenis van een persoon om te bepalen of deze persoon in aanmerking komt voor een lening.

Kadastraal onderzoek: Een onderzoek door het kadaster om te bepalen wie de wettelijke eigenaar van een stuk grond of vastgoed is.

Kadasterkosten: De kosten die door het kadaster in rekening worden gebracht voor hun diensten, zoals het uitvoeren van een kadastraal onderzoek.

Kwaliteitscertificaat: Een certificaat dat aantoont dat een product, dienst of systeem voldoet aan specifieke kwaliteitsnormen.

Kapitaalaflossing: Het proces van het terugbetalen van het geleende kapitaal op een lening.

Kapitaalbelasting: Een belasting op de winst die wordt gemaakt bij de verkoop van een kapitaalgoed, zoals onroerend goed.

Kosten-batenanalyse: Een methode om alle kosten van een project of investering te vergelijken met de voordelen die het oplevert, om te bepalen of het de investering waard is.

Klein onderhoud: Onderhoudswerkzaamheden die regelmatig moeten worden uitgevoerd om een huis of appartement in goede staat te houden, zoals schilderen of reparaties.

Koper's markt: Een markt waarin het aanbod van onroerend goed groter is dan de vraag, waardoor de kopers meer onderhandelingsmacht hebben.

Klanttevredenheid: Een maatstaf voor hoe tevreden klanten zijn met een product, dienst of bedrijf.

Kredietwaardigheid: Een inschatting van het vermogen en de bereidheid van een persoon of bedrijf om schulden af te betalen.

Koopkracht: De hoeveelheid goederen of diensten die met een bepaald bedrag kunnen worden gekocht, vaak beïnvloed door inflatie.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen