Wat zijn de Notariskosten bij een Huis Kopen? - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Wat zijn de Notariskosten bij een Huis Kopen?
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
4 min
0

Wat zijn de Notariskosten bij een Huis Kopen?

4 min
0

Bij het kopen van een huis komen er verschillende kosten kijken, waaronder ook de notariskosten. Het is belangrijk om te begrijpen wat deze kosten inhouden en hoe je hierop kunt besparen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de notariskosten bij het kopen van een huis en geven we handige tips om deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Wat wordt bedoeld met notariskosten?

Notariskosten zijn onder andere de kosten die je betaalt aan de notaris voor zijn of haar diensten bij het opstellen en passeren van de akte van levering. Deze akte is een juridisch document waarin de overdracht van het eigendom van het huis wordt vastgelegd. De notaris is verantwoordelijk voor het controleren van alle relevante documenten en zorgt ervoor dat de transactie volgens de geldende wet- en regelgeving verloopt. Ook het tekenen van de hypotheekakte verloopt via de notaris, en je raadt het al, ook hier zijn kosten aan verbonden.

Wie betaalt de kosten van de notaris?

Tenzij er anders is afgesproken mag de koper de notaris kiezen. Als koper betaal je in zo'n geval dan naast de andere kosten ook de notaris. De verkoper betaalt in zo'n geval wel de doorhaling van de hypotheek. Koper of verkoper kunnen er samen of apart voor kiezen de koopovereenkomst in te schrijven in het kadaster. (Let op: Dit is wat anders dan het inschrijven van de akte van levering wat standaard door de notaris wordt gedaan). De kosten voor het inschrijven van de koopovereenkomst ligt bij de partij die hiervoor kiest. Dit is overigens vrij te bepalen zodat dit in goed onderling overleg kan worden afgesproken wie welk gedeelte betaalt, of juist niet.

Huis vrij op naam kopen

Wanneer je een huis vrij op naam koopt wordt van de standaard "kosten koper" afgeweken en neemt de verkoper deze kosten voor haar of zijn rekening. Dit komt vaak voor bij nieuwbouw of wordt aangeboden door de verkoper die de deal hiermee extra aantrekkelijk maakt voor de koper. 

Bekijk ook het artikel: Wat betekent vrij op naam bij een huis kopen.

Hoe worden notariskosten berekend?

Notaristarieven zijn door notarissen vrij te bepalen en bestaan uit verschillende onderdelen zoals het honorarium voor de akte levering en de hypotheekakte maar ook de kadasterkosten worden via de notaris doorberekend. Naast de notariskosten worden ook vaak de makelaarscourtage, kosten voor de bankgarantie, de overdrachtsbelasting, en soms de kosten voor de taxatie via de notaris verrekend. Al deze kosten staan op de nota van afrekening die je kort voor de overdracht van de notaris ontvangt.

Akte van levering

In de akte van levering, ook wel leveringsakte of transportakte genoemd worden door de notaris de gemaakte afspraken, die voortvloeien uit de koopovereenkomst vastgelegd. In deze akte worden onder andere ook de eventuele omzetbelasting of overdrachtsbelasting beschreven. Na ondertekening wordt deze akte ingeschreven in het kadaster waarna de eerstvolgende werkdag een controle plaats vindt. Na deze controle wordt je officieel de nieuwe eigenaar van de woning.

Hypotheekakte

Ook (indien van toepassing) vindt het tekenen van de hypotheekakte of akte van hypotheek plaats via de notaris. Dit gebeurt aansluitend op het tekenen van de akte van levering. In deze akte zijn onder andere de hypotheekvoorwaarden en het recht van hypotheek vastgelegd om de woning te kunnen verkopen wanneer er niet wordt voldaan aan de maandelijkse betalingen. Het huis wordt hiermee het onderpand wat de bank meer zekerheid geeft.

Het is belangrijk om te weten dat notarissen vrij zijn om hun tarieven vast te stellen. Hierdoor kunnen de kosten per notaris verschillen. Het loont dus om verschillende notarissen met elkaar te vergelijken voordat je een keuze maakt.

Tips om te besparen op notariskosten

  • Vergelijk notarissen: Zoals eerder vermeld, kunnen de tarieven van notarissen variëren doordat notarissen vrij zijn in het vaststellen van de tarieven. Door verschillende notarissen met elkaar te vergelijken, kun je mogelijk besparen op de totale kosten.
  • Onderhandel over de tarieven: In sommige gevallen is het mogelijk om te onderhandelen over de tarieven van de notaris. Dit kan vooral gunstig zijn als je een relatief eenvoudige transactie hebt of wanneer je meerdere diensten afneemt zoals een samenlevingscontract of testament.
  • Kies voor een vaste prijsafspraak: Sommige notarissen bieden een vaste prijsafspraak aan voor bepaalde diensten. Dit kan handig zijn omdat je dan van tevoren weet wat de kosten zullen zijn en er geen verrassingen zijn.
  • Let op bijkomende kosten: Naast de honoraria van de notaris kunnen er ook bijkomende kosten zijn. Zorg ervoor dat je deze kosten meeneemt in je berekeningen.
  • Overweeg online notarisdiensten: Tegenwoordig zijn er ook online notarisdiensten beschikbaar die vaak goedkoper zijn dan traditionele notarissen. Het kan lonend zijn om deze optie te overwegen, maar zorg er wel voor dat je betrouwbare en gekwalificeerde notaris kiest.

Conclusie

Notariskosten zijn een belangrijk onderdeel van het koopproces bij het aanschaffen van een huis. Het is slim om goed geïnformeerd te zijn over deze kosten en hoe ze worden berekend. Door notarissen te vergelijken, te onderhandelen over tarieven en aandacht te besteden aan bijkomende kosten, kun je mogelijk besparen op de totale notariskosten. Vooral wanneer je meerdere diensten afneemt zoals een samenlevingscontract of testament is dat een mooie gelegenheid om een "Fixed Price" te bedingen.

Overweeg ook eens online notarisdiensten als een alternatieve en mogelijk goedkopere optie. Met deze tips kun je de kosten in de hand houden en een weloverwogen beslissing nemen bij het kiezen van een notaris..

Wil jij een huis kopen en kun je wel wat advies gebruiken? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan!

Klik nu op de button om een telefonische afspraak te plannen!

Gratis adviesgesprek huis kopenMeindert Zomer van Nieuwetijdsmakelaar

Terug naar overzicht

Reacties
Categorieën