Makelaarsbegrippen die met een P beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Makelaarsbegrippen die met een P beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4

Pacht: Het tijdelijk in gebruik nemen van grond in ruil voor een vergoeding aan de eigenaar.

Pakketverkoop: Verkoop waarbij meerdere onroerendgoedobjecten samen worden verkocht.

Pand: Een gebouw of structuur, ook wel object genoemd.

Pandakte: Document waarin de overdracht van onroerend goed wordt bekrachtigd.

Pandbrieven: Een soort obligaties die zijn uitgegeven door een hypotheekbank en die zijn gedekt door de hypothecaire leningen van die bank.

Pandhouder: Een schuldeiser die een pandrecht heeft op bepaalde bezittingen van de schuldenaar.

Pandrecht: Een zekerheidsrecht dat op roerende zaken kan worden gevestigd.

Parkeerplaats: Een toegewezen ruimte om een auto te parkeren. Dit kan zowel een eigen parkeerplaats zijn op het hoofdperceel of een parkeerplaats op een mandeling terrein.

Passeerdatum: De datum waarop de overdracht van het onroerend goed plaatsvindt bij de notaris.

Passiefhuis: Een zeer energiezuinig huis met een comfortabel binnenklimaat zowel in de winter als in de zomer, zonder traditionele verwarmingssystemen.

Penthouse: Een appartement op de bovenste verdieping van een hoog gebouw, meestal ligt het penthouse over de gehele bovenverdieping maar dit is geen vereiste. 

Perceel: Een stuk grond dat als eigendom wordt beschouwd.

PerceeloppervlakteDe grootte van een stuk grond.

Pergola: Een tuinstructuur die meestal bestaat uit een doorgang van verticale palen of pilaren die een rooster ondersteunen, vaak bedekt met klimplanten.

Plandeel: Een onderdeel van een ruimtelijk uitvoeringsplan of bestemmingsplan.

Planschade: Schade die ontstaat als gevolg van een bestemmingsplan.

Plattegrond: Een schaaltekening van de indeling van een gebouw of eigendom.

Plichten van de huurder: Verplichtingen die een huurder moet nakomen volgens een huurovereenkomst.

Plint: Het onderste gedeelte van een binnenmuur dat een andere kleur of textuur kan hebben.

Postzegelkavel: Een klein perceel dat te klein is om te worden ontwikkeld.

Premie A Woning: Een voormalige Nederlandse regeling waarbij goedkope huizen werden gebouwd met overheidssubsidie.

Premiekoopwoning: Een woning die is gebouwd met subsidie van de overheid om het kopen van woningen voor lagere inkomensgroepen mogelijk te maken.

Prijsovereenkomst: Een overeenkomst tussen koper en verkoper over de prijs van een onroerend goed.

Prijspeil: De algemene prijstrend in de vastgoedmarkt op een bepaald moment.

Privaatrecht: Het rechtsgebied dat de relaties tussen burgers onderling regelt, inclusief eigendomsoverdracht.

Privaatrechtelijke beperking: Een beperking op het gebruik van een eigendom als gevolg van een overeenkomst of contract met een andere partij.

Proces-verbaal van oplevering: Document waarin de staat van het onroerend goed wordt vastgelegd op het moment van oplevering.

Proeftijd: Een afgesproken periode waarin een koper of huurder het onroerend goed kan testen of beoordelen voordat de aankoop of huur definitief wordt.

Projectontwikkelaar: Een ondernemer die vastgoedprojecten initieert en realiseert.

Projectontwikkeling: Het proces van het bouwen of verbeteren van gebouwen of land om te voldoen aan de behoeften van de eigenaar of de markt.

Provisie: Een vergoeding of percentage dat aan een agent wordt betaald voor diensten die worden verleend, zoals de verkoop van onroerend goed.

Provisieverbod: Een verbod op het ontvangen van provisie door bijvoorbeeld een hypotheekadviseur van de aanbieder van een financieel product.

Publiek Domein: Eigendom die in handen is van de overheid en bestemd is voor openbaar gebruik.

Publiekrecht: Het rechtsgebied dat de relatie tussen burgers en de overheid regelt, inclusief bestemmingsplannen.

Publiekrechtelijke Beperking: Een beperking op het gebruik van een eigendom opgelegd door de overheid.

Puntensysteem: Een systeem dat wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een huurwoning te bepalen op basis van punten voor diverse kenmerken, zoals grootte en faciliteiten.

Puntentelling: Een systeem dat wordt gebruikt om de kwaliteit en waarde van een huurwoning te bepalen.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen