Wat is het Recht van Overpad? - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Wat is het Recht van Overpad?
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
3 min
0

Wat is het Recht van Overpad?

3 min
0

Het recht van overpad is een juridisch begrip dat verwijst naar het recht om over het terrein of de grond van iemand anders te mogen gaan. Bijvoorbeeld in situaties waarin er geen andere toegangswegen zijn naar een bepaald stuk land, huis of gebouw. Het recht van overpad zie je vaak terug als erfdienstbaarheid in de akte van levering.

Waarom is het recht van overpad belangrijk?

Het recht van overpad is belangrijk omdat het mensen de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van andermans eigendom voor specifieke doeleinden, zoals het betreden van hun eigen woning of bedrijfspand. Zonder dit recht zouden sommige gebouwen of percelen moeilijk of zelfs onmogelijk te bereiken zijn.

Hoe wordt het recht van overpad gevestigd?

Het recht van overpad kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De meest directe manier is door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de eigenaren van zowel het dienende erf (waarover het pad loopt) als het heersende erf (waarvan het recht van overpad wordt uitgeoefend). Deze overeenkomst kan bijvoorbeeld in een notariële akte worden vastgelegd.

Als er geen formele overeenkomst is, kan het recht van overpad ook ontstaan door langdurig en ongehinderd gebruik. Dit wordt ook wel verkrijgende verjaring genoemd. Hierbij sprake zijn van 20 jaar onafgebroken gebruik.

Wat zijn de rechten en plichten bij het recht van overpad?

Zowel de persoon die het recht van overpad heeft als de eigenaar van het terrein waarover het pad loopt, hebben bepaalde rechten en plichten. Degene met het recht van overpad heeft het recht om gebruik te maken van het pad, mits dit op een redelijke manier gebeurt. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen schade mag worden toegebracht aan het terrein en dat het pad niet onnodig mag worden gebruikt.

Aan de andere kant heeft de eigenaar van het terrein de plicht om het recht van overpad te respecteren en ervoor te zorgen dat het pad altijd begaanbaar is. Dit houdt in dat de eigenaar het pad vrij moet houden van obstakels en moet zorgen voor voldoende onderhoud.

Moet ik betalen voor het recht van overpad?

In sommige gevallen kan er een vergoeding worden gevraagd voor het recht van overpad. Dit hangt echter af van de specifieke situatie en de afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken partijen.

Kan het recht van overpad worden beëindigd?

Het recht van overpad kan worden beëindigd als beide partijen hiermee instemmen, of als er sprake is van een inbreuk op de gemaakte afspraken. In sommige gevallen kan de rechter ook beslissen om het recht van overpad te beëindigen. 

Zelf ben ik als makelaar hier ooit bij betrokken geweest. Het ging om een blok van 3 woningen met recht van overpad midden op het perceel. Mijn klant had er belang bij het recht van overpad op te laten heffen, zodat de tuin weer uit één stuk kun worden gemaakt zonder een pad er tussendoor. De overige twee zijn hierbij uitgekocht. Houd er dus rekening mee dat naast de notariskosten, ook een afkoopsom voor het opheffen van het recht van overpad kan/moet worden betaald.

Wat kan ik doen als mijn recht van overpad wordt geschonden?

Als je recht van overpad wordt geschonden, kun je juridische stappen ondernemen. Het is natuurlijk altijd beter om het probleem in goed overleg op te lossen. Wanneer dat niet lukt kan een juridische procedure worden gestart. Overleg in zo'n geval met een advocaat welke stappen je moet nemen om je recht van overpad te beschermen. Maar zoals ik al zei, probeer altijd de geschillen op te lessen en doe desnoods wat water bij de wijn. 

Wat kan ik doen als mijn recht van overpad wordt geschonden?

Als je recht van overpad wordt geschonden, kun je juridische stappen ondernemen. Het is raadzaam om eerst te proberen het probleem op te lossen via onderhandelingen. Als dit niet werkt, kun je een advocaat inschakelen en eventueel een rechtszaak aanspannen om je recht van overpad te beschermen. Een goede buur is ook wat waard!

Conclusie

Het recht van overpad is een juridisch aangelegenheid dat mensen het recht geeft om gebruik te maken van andermans eigendom om hun eigen eigendom te bereiken. Het kan worden vastgesteld door middel van een schriftelijke overeenkomst of door langdurig en ongehinderd gebruik zoals verjaring. Zowel degene met het recht van overpad als de eigenaar van het terrein hebben rechten en plichten. Het recht van overpad is ervoor om te zorgen dat gebouwen en percelen toegankelijk blijven.

De Sleutel Tot Je DroomhuisReacties
Categorieën