Wat is een Mandelig Perceel of Terrein? - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Wat is een Mandelig Perceel of Terrein?
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
3 min
0

Wat is een Mandelig Perceel of Terrein?

3 min
0

Een mandelig perceel of terrein is gezamenlijke grond waarvan je mede-eigenaar bent. Je gebruikt de grond samen met de andere eigenaren. Denk hierbij aan een straat, pad of binnenterrein. Gemeenschappelijke grond kan ook afgesloten worden door een hek waarvan alle mede-eigenaren een sleutel of toegangs-key hebben. Ook parkeerterreinen of zelfs een binnentuin kan mandelig zijn.

Hoe ontstaat mandeligheid?

Mandeligheid ontstaat wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk nut ten behoeve van verschillende erven hetgeen door een notariële akte wordt vastgelegd gevolgd door inschrijving in het kadaster.

Rechten en plichten mandelige grond

Mandeligheid betekent niet alleen dat je rechten hebt voor het gebruik van de grond maar ook gezamenlijk de plicht hebt dit te onderhouden. Zo is het mandelig perceel soms ingebracht in een vereniging of VvE. De eigenaren kunnen besluiten het onderhoud zelf uit te voeren of uitbesteden aan een externe partij. Zo heb ik pasgeleden een huis in een hofje getaxeerd waarbij de binnentuin mandelig was. De eigenaren maakten er samen een feestje van om de tuin gezamenlijk te onderhouden. 

Hoe kom ik erachter of een terrein mandelig is?

Een mandelig perceel heeft zijn eigen unieke kadastraal nummer. Wanneer je een huis koopt inclusief aandeel in een mandelig perceel, koop je in feite (minimaal) twee afzonderlijke percelen. De kadastrale aanduiding van het mandelige perceel staat vermeld op de Eigendomsinformatie. Hier vind je tevens informatie over de kadastrale grootte en omschrijving van het perceel. Voor gedetailleerde informatie over de ligging van de percelen kun je terecht op de kadastrale kaart.

Mandelig perceel in de akte van levering

In de akte van leveringen staan vermeld welk aandeel toebehoort aan de verschillende eigenaren. Zo kun je bijvoorbeeld 1/12 aandeel in de gemeenschappelijke grond hebben gekocht. De akte van levering is een juridisch document dat wordt opgesteld door een notaris. Het heeft betrekking op de overdracht van een registergoed, zoals bijvoorbeeld een huis of perceel. Dat geldt dus ook voor het mandelige perceel.

Mandelig perceel bij een huis verkopen

Wanneer je een huis verkoopt zal in de koopovereenkomst ook het mandelig perceel worden opgenomen. Je verkoopt immers ook je aandeel in de gezamenlijke grond. De makelaar pakt de akte van levering erbij om te zien welke kadastrale nummers erbij horen. Deze worden vervolgens ook in de koopovereenkomst vermeld. Ook de notaris zal het verkochte mandelige perceel inclusief het hoofdperceel verwerken in de akte van levering.

Mandelig perceel bij een huis kopen

Bij een huis kopen met mandelige grond is het belangrijk om het hoofdperceel te gebruiken voor het vergelijken met andere woningen. Op Funda en andere websites wordt het hoofdperceel en mandelige grond soms bij elkaar opgeteld. Kijk dus goed of er twee percelen of meer worden genoemd zodat je een goed vergelijk kunt maken.

Wat is de mandelige grond waard?

Het is lastig om hier antwoord op te geven, vaak wordt de mandelige grond in combinatie met het hoofdperceel gewaardeerd en kun je het mandelige gedeelte dan ook nog los kopen of verkopen. Het apart waarderen van mandelige grond is dan ook niet aan de orde wanneer je een huis waardeert.

Wat heb je aan een mandelig perceel?

Je mag het perceel of binnenterrein als mede-eigenaar gebruiken. Wanneer het hier over een binnenterrein met parkeerplaatsen gaat heb jij dus recht om hier gebruik van te mogen maken. Op locaties waar er weinig openbare parkeerruimte heb je hier dus wel degelijk een groot voordeel van. Hoe groot dit voordeel is en in hoeverre dit in de waardering wordt meegenomen is per plaats en locatie verschillend.

Voorbeeld mandelige omschrijving

 • Kadastrale aanduiding: Utrecht X 2500
 • Locatie: Adres
 • Kadastrale grootte 677 m2
 • Coördinaten: 200000 – 200000
 • Omschrijving wegen
 • Ontstaan uit: Utrecht U 207
 • Zakelijk recht bestemd tot mandeligheid
 • Madelige zaak van hoofdpercelen:
 • Utrecht U 1001
 • Utrecht U 1002
 • Enz…

Vragen over een mandelig perceel?

Heb je vragen over het mandelige perceel wat je koopt of verkoopt? Vraag dan de makelaar om meer informatie en uitleg. Denk hierbij aan de rechten en plichten en welke kosten er eventueel bij horen. Maar ook hoe het onderhoud is geregeld. Als eigenaar ben je namelijk medeverantwoordelijk voor het onderhoud en het in stand houden van het mandelig gedeelte.

Wat kan allemaal mandelig zijn?

Naast een mandelig perceel of terrein kan ook een afscheiding tussen twee percelen mandelig zijn. Denk hierbij aan een muur, schutting pad of haag. Zelfs een water zoals een gracht tussen twee percelen kan mandelige eigendom zijn. Ook voor deze vorm van mandeligheid ben je in zo’n geval beiden eigenaar en draai je ook samen voor het onderhoud op. Hier wil nog weleens discussie over ontstaan waarbij de Rijdende Rechter eraan te pas moet komen. Voorkom dit en leg alle afspraken goed vast voordat je een huis koopt.

Conclusie

Een mandelig perceel of terrein wordt vermeld op zowel de Eigendomsinformatie als de akte van levering. Het is belangrijk om deze documenten goed door te nemen bij aankoop of verkoop van een huis met een mandelig perceel. Vooral wanneer je een huis koopt is het zaak om goed te onderzoeken wat de bijbehorende rechten en plichten zijn. En niet onbelangrijk, hoe het onderhoud is geregeld, en of er maandelijkse of jaarlijkse kosten aan verbonden zijn, en welk bedrag betaald moet worden.

Terug naar overzicht

Reacties
Categorieën